^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Select a report and click submit:

Дневни справки за месеца Септември 20231 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.7°C
Усреднена влажност 53%
Усреднена точка на оросяване 7.7°C
Усреднена атм. налягане 1012.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.5 km/h
Усреднена посока навятъра 177° (Ю)
Месечни валежи 9.8 mm
Годишни Валежи 555.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 14:49
Max. температура 22.3°C на 01 в 16:30
Min. температура 14.8°C на 01 в 06:10
Max. влажност 72% на 01 в 20:32
Min. влажност 35% на 01 в 13:14
Max. атм. налягане 1016.3 hPa на 01 в 23:56
Min. атм. налягане 1011.0 hPa на 01 в 06:43
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 01 в 15:28
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 207°(ЮЮЗ) на 01 в 16:48
Max индекс на топлината 24.8°C на 01 в 13:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.1°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 6.8°C
Усреднена атм. налягане 1020.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.4 km/h
Усреднена посока навятъра 163° (ЮЮИ)
Месечни валежи 10.2 mm
Годишни Валежи 555.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 02 в 15:57
Max. температура 23.8°C на 02 в 16:57
Min. температура 15.2°C на 02 в 07:10
Max. влажност 73% на 02 в 19:59
Min. влажност 23% на 02 в 10:47
Max. атм. налягане 1025.5 hPa на 02 в 23:59
Min. атм. налягане 1016.3 hPa на 02 в 00:01
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 02 в 16:08
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 332°(ССЗ) на 02 в 16:07
Max индекс на топлината 25.2°C на 02 в 11:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.1°C
Усреднена влажност 43%
Усреднена точка на оросяване 2.9°C
Усреднена атм. налягане 1027.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.6 km/h
Усреднена посока навятъра 51° (СИ)
Месечни валежи 10.2 mm
Годишни Валежи 555.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 25.7°C на 03 в 17:10
Min. температура 13.6°C на 03 в 07:17
Max. влажност 72% на 03 в 21:52
Min. влажност 5% на 03 в 09:16
Max. атм. налягане 1028.7 hPa на 03 в 10:17
Min. атм. налягане 1025.5 hPa на 03 в 00:05
Max скорост на вятъра 5.6 km/h на 03 в 16:20
Maxскорост на поривите 14.8 km/h от 157°(ЮЮИ) на 03 в 16:35
Max индекс на топлината 26.6°C на 03 в 17:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.3°C
Усреднена влажност 51%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1024.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.6 km/h
Усреднена посока навятъра 79° (И)
Месечни валежи 10.2 mm
Годишни Валежи 555.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 27.5°C на 04 в 16:03
Min. температура 12.7°C на 04 в 07:22
Max. влажност 69% на 04 в 23:59
Min. влажност 7% на 04 в 08:22
Max. атм. налягане 1027.9 hPa на 04 в 01:19
Min. атм. налягане 1020.2 hPa на 04 в 23:17
Max скорост на вятъра 3.7 km/h на 04 в 17:15
Maxскорост на поривите 11.1 km/h от 155°(ЮЮИ) на 04 в 15:21
Max индекс на топлината 28.3°C на 04 в 16:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.4°C
Усреднена влажност 55%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 1018.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.8 km/h
Усреднена посока навятъра 121° (ИЮИ)
Месечни валежи 10.2 mm
Годишни Валежи 555.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 31.1°C на 05 в 17:42
Min. температура 14.7°C на 05 в 07:08
Max. влажност 69% на 05 в 00:25
Min. влажност 36% на 05 в 06:45
Max. атм. налягане 1020.5 hPa на 05 в 00:25
Min. атм. налягане 1017.1 hPa на 05 в 17:49
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 05 в 13:13
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 136°(ЮИ) на 05 в 13:54
Max индекс на топлината 33.8°C на 05 в 17:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.4°C
Усреднена влажност 50%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1019.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.5 km/h
Усреднена посока навятъра 111° (ИЮИ)
Месечни валежи 10.2 mm
Годишни Валежи 555.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 31.8°C на 06 в 16:01
Min. температура 16.4°C на 06 в 07:24
Max. влажност 68% на 06 в 22:49
Min. влажност 3% на 06 в 07:51
Max. атм. налягане 1020.5 hPa на 06 в 11:02
Min. атм. налягане 1018.3 hPa на 06 в 00:01
Max скорост на вятъра 3.7 km/h на 06 в 17:29
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 128°(ЮИ) на 06 в 13:19
Max индекс на топлината 34.2°C на 06 в 15:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.8°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 9.5°C
Усреднена атм. налягане 1018.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.9 km/h
Усреднена посока навятъра 97° (И)
Месечни валежи 10.2 mm
Годишни Валежи 555.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 31.4°C на 07 в 15:44
Min. температура 14.9°C на 07 в 07:41
Max. влажност 68% на 07 в 20:58
Min. влажност 3% на 07 в 08:13
Max. атм. налягане 1019.6 hPa на 07 в 08:22
Min. атм. налягане 1016.7 hPa на 07 в 18:16
Max скорост на вятъра 5.6 km/h на 07 в 15:07
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 135°(ЮИ) на 07 в 15:57
Max индекс на топлината 33.1°C на 07 в 15:44

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.6°C
Усреднена влажност 41%
Усреднена точка на оросяване 6.4°C
Усреднена атм. налягане 1017.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.8 km/h
Усреднена посока навятъра 122° (ИЮИ)
Месечни валежи 10.2 mm
Годишни Валежи 555.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 31.3°C на 08 в 16:29
Min. температура 17.2°C на 08 в 06:28
Max. влажност 68% на 08 в 21:17
Min. влажност 3% на 08 в 07:42
Max. атм. налягане 1017.5 hPa на 08 в 11:10
Min. атм. налягане 1016.3 hPa на 08 в 17:51
Max скорост на вятъра 5.6 km/h на 08 в 18:35
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 215°(ЮЗ) на 08 в 16:51
Max индекс на топлината 34.2°C на 08 в 16:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.4°C
Усреднена влажност 38%
Усреднена точка на оросяване 0.4°C
Усреднена атм. налягане 1017.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.2 km/h
Усреднена посока навятъра 85° (И)
Месечни валежи 10.2 mm
Годишни Валежи 555.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 31.2°C на 09 в 16:31
Min. температура 16.1°C на 09 в 07:35
Max. влажност 70% на 09 в 21:45
Min. влажност 3% на 09 в 09:42
Max. атм. налягане 1017.9 hPa на 09 в 11:27
Min. атм. налягане 1016.3 hPa на 09 в 18:31
Max скорост на вятъра 1.9 km/h на 09 в 18:38
Maxскорост на поривите 7.4 km/h от 144°(ЮИ) на 09 в 13:10
Max индекс на топлината 34.4°C на 09 в 16:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.2°C
Усреднена влажност 40%
Усреднена точка на оросяване 5.3°C
Усреднена атм. налягане 1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.5 km/h
Усреднена посока навятъра 152° (ЮЮИ)
Месечни валежи 10.2 mm
Годишни Валежи 555.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 32.8°C на 10 в 15:23
Min. температура 19.1°C на 10 в 07:14
Max. влажност 67% на 10 в 21:03
Min. влажност 3% на 10 в 09:01
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 10 в 10:29
Min. атм. налягане 1014.7 hPa на 10 в 23:59
Max скорост на вятъра 5.6 km/h на 10 в 12:11
Maxскорост на поривите 14.8 km/h от 143°(ЮИ) на 10 в 17:14
Max индекс на топлината 37.2°C на 10 в 15:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.9°C
Усреднена влажност 49%
Усреднена точка на оросяване 8.8°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.1 km/h
Усреднена посока навятъра 284° (ЗСЗ)
Месечни валежи 13.8 mm
Годишни Валежи 559.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 11 в 23:32
Max. температура 27.6°C на 11 в 14:02
Min. температура 19.2°C на 11 в 23:59
Max. влажност 68% на 11 в 20:18
Min. влажност 3% на 11 в 23:59
Max. атм. налягане 1014.7 hPa на 11 в 00:21
Min. атм. налягане 1012.9 hPa на 11 в 06:19
Max скорост на вятъра 5.6 km/h на 11 в 14:04
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 142°(ЮИ) на 11 в 14:33
Max индекс на топлината 29.1°C на 11 в 14:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.6°C
Усреднена влажност 32%
Усреднена точка на оросяване -5.9°C
Усреднена атм. налягане 1013.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.4 km/h
Усреднена посока навятъра 305° (СЗ)
Месечни валежи 14.8 mm
Годишни Валежи 560.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 22:09
Max. температура 25.1°C на 12 в 14:57
Min. температура 18.1°C на 12 в 08:10
Max. влажност 67% на 12 в 18:23
Min. влажност 3% на 12 в 23:59
Max. атм. налягане 1014.5 hPa на 12 в 10:42
Min. атм. налягане 1012.9 hPa на 12 в 17:46
Max скорост на вятъра 1.9 km/h на 12 в 17:28
Maxскорост на поривите 11.1 km/h от 335°(ССЗ) на 12 в 17:24
Max индекс на топлината 26.1°C на 12 в 14:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.5°C
Усреднена влажност 35%
Усреднена точка на оросяване -4.6°C
Усреднена атм. налягане 1018.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.0 km/h
Усреднена посока навятъра 339° (ССЗ)
Месечни валежи 14.8 mm
Годишни Валежи 560.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 22.3°C на 13 в 13:51
Min. температура 13.7°C на 13 в 23:58
Max. влажност 67% на 13 в 20:24
Min. влажност 3% на 13 в 09:36
Max. атм. налягане 1023.2 hPa на 13 в 23:48
Min. атм. налягане 1014.1 hPa на 13 в 00:01
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 13 в 12:16
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 045°(СИ) на 13 в 12:16
Max индекс на топлината 24.6°C на 13 в 14:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.1°C
Усреднена влажност 36%
Усреднена точка на оросяване -6.4°C
Усреднена атм. налягане 1022.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.1 km/h
Усреднена посока навятъра 26° (ССИ)
Месечни валежи 15.0 mm
Годишни Валежи 560.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 08:38
Max. температура 23.3°C на 14 в 14:54
Min. температура 10.8°C на 14 в 07:12
Max. влажност 68% на 14 в 20:23
Min. влажност 3% на 14 в 09:46
Max. атм. налягане 1023.7 hPa на 14 в 10:13
Min. атм. налягане 1020.7 hPa на 14 в 23:58
Max скорост на вятъра 1.9 km/h на 14 в 17:23
Maxскорост на поривите 7.4 km/h от 170°(Ю) на 14 в 14:56
Max индекс на топлината 25.1°C на 14 в 14:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.5°C
Усреднена влажност 28%
Усреднена точка на оросяване -10.7°C
Усреднена атм. налягане 1018.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.2 km/h
Усреднена посока навятъра 66° (ИСИ)
Месечни валежи 15.0 mm
Годишни Валежи 560.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 10:00
Max. температура 24.4°C на 15 в 15:30
Min. температура 10.8°C на 15 в 07:40
Max. влажност 65% на 15 в 11:18
Min. влажност 3% на 15 в 09:33
Max. атм. налягане 1020.7 hPa на 15 в 00:04
Min. атм. налягане 1015.2 hPa на 15 в 10:00
Max скорост на вятъра 1.9 km/h на 15 в 15:30
Maxскорост на поривите 9.3 km/h от 174°(Ю) на 15 в 14:16
Max индекс на топлината 25.6°C на 15 в 15:30

24 Hour Graph of this day is not available (20230915.gif)16 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.3°C
Усреднена влажност 51%
Усреднена точка на оросяване 8.6°C
Усреднена атм. налягане 1013.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.5 km/h
Усреднена посока навятъра 120° (ИЮИ)
Месечни валежи 15.4 mm
Годишни Валежи 560.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 22:09
Max. температура 26.8°C на 16 в 14:33
Min. температура 18.9°C на 16 в 10:01
Max. влажност 66% на 16 в 19:46
Min. влажност 3% на 16 в 23:59
Max. атм. налягане 1015.2 hPa на 16 в 10:00
Min. атм. налягане 1013.1 hPa на 16 в 19:00
Max скорост на вятъра 3.7 km/h на 16 в 16:50
Maxскорост на поривите 14.8 km/h от 151°(ЮЮИ) на 16 в 16:39
Max индекс на топлината 27.7°C на 16 в 14:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.8°C
Усреднена влажност 1%
Усреднена точка на оросяване -42.4°C
Усреднена атм. налягане 1006.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 112° (ИЮИ)
Месечни валежи 15.6 mm
Годишни Валежи 561.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 22 в 19:49
Max. температура 14.1°C на 22 в 19:11
Min. температура 11.7°C на 22 в 23:52
Max. влажност 1% на 22 в 23:59
Min. влажност 1% на 22 в 23:59
Max. атм. налягане 1007.9 hPa на 22 в 23:59
Min. атм. налягане 1004.2 hPa на 22 в 19:01
Max скорост на вятъра 0.0 km/h на 22 в 23:59
Maxскорост на поривите 0.0 km/h от 112°(ИЮИ) на 22 в 23:59
Max индекс на топлината 14.1°C на 22 в 19:11

24 Hour Graph of this day is not available (20230922.gif)23 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.0°C
Усреднена влажност 22%
Усреднена точка на оросяване -20.6°C
Усреднена атм. налягане 1015.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 112° (ИЮИ)
Месечни валежи 15.6 mm
Годишни Валежи 561.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 23 в 23:57
Max. температура 20.9°C на 23 в 16:45
Min. температура 11.0°C на 23 в 23:57
Max. влажност 64% на 23 в 19:01
Min. влажност 1% на 23 в 23:57
Max. атм. налягане 1023.8 hPa на 23 в 23:53
Min. атм. налягане 1007.9 hPa на 23 в 00:43
Max скорост на вятъра 0.0 km/h на 23 в 23:57
Maxскорост на поривите 0.0 km/h от 112°(ИЮИ) на 23 в 23:57
Max индекс на топлината 24.4°C на 23 в 16:46

24 Hour Graph of this day is not available (20230923.gif)24 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.6°C
Усреднена влажност 24%
Усреднена точка на оросяване -20.6°C
Усреднена атм. налягане 1024.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 117° (ИЮИ)
Месечни валежи 15.6 mm
Годишни Валежи 561.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 24 в 23:59
Max. температура 22.2°C на 24 в 15:36
Min. температура 8.2°C на 24 в 07:25
Max. влажност 65% на 24 в 19:33
Min. влажност 1% на 24 в 11:08
Max. атм. налягане 1026.2 hPa на 24 в 10:43
Min. атм. налягане 1022.6 hPa на 24 в 23:19
Max скорост на вятъра 0.0 km/h на 24 в 23:59
Maxскорост на поривите 3.7 km/h от 062°(ИСИ) на 24 в 15:22
Max индекс на топлината 24.7°C на 24 в 15:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Септември 2023 до днес 24
Усреднена температура 19.9°C; diff от climate av: +4.1°C
Усреднена влажност 40%
Усреднена точка на оросяване -0.4°C
Усреднена атм. налягане 1018.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.6 km/h
Усреднена посока навятъра 101° (И)
Месечни валежи 38.0 mm
Годишни Валежи 581.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 11 в 23:32
Max. температура 32.8°C на 10 в 15:23
Min. температура 8.2°C на 24 в 07:25
Max. влажност 73% на 02 в 19:59
Min. влажност 1% на 24 в 11:08
Max. атм. налягане 1028.7 hPa на 03 в 10:17
Min. атм. налягане 1004.2 hPa на 22 в 19:01
Max скорост на вятъра 13.0 kmh от 045°(СИ) на 13 в 12:16
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 360°(С) на 13 в 12:16
Max индекс на топлината 37.2°C на 10 в 15:21
Avg daily max temp 26.4°C
Avg daily min temp 14.6°C
Growing degrees days195.4 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 04:00hrs ET :1.6 mm 960.0 W/mВ 4.4 uv
02 05:00hrs ET :2.1 mm 895.0 W/mВ 4.1 uv
03 09:24hrs ET :2.8 mm 766.0 W/mВ 4.5 uv
04 08:48hrs ET :2.6 mm 777.0 W/mВ 4.9 uv
05 09:18hrs ET :2.6 mm 708.0 W/mВ 4.9 uv
06 09:18hrs ET :2.6 mm 707.0 W/mВ 4.6 uv
07 09:18hrs ET :2.6 mm 703.0 W/mВ 4.4 uv
08 09:12hrs ET :2.8 mm 686.0 W/mВ 4.1 uv
09 09:18hrs ET :2.9 mm 649.0 W/mВ 3.8 uv
10 09:12hrs ET :3.0 mm 663.0 W/mВ 3.6 uv
11 08:42hrs ET :2.5 mm 661.0 W/mВ 3.9 uv
12 06:36hrs ET :2.1 mm 722.0 W/mВ 4.0 uv
13 04:48hrs ET :1.7 mm 833.0 W/mВ 4.2 uv
14 06:36hrs ET :2.0 mm 805.0 W/mВ 4.1 uv
15 14:00hrs ET :3.2 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
16 00:00hrs ET :1.0 mm 824.0 W/mВ 4.1 uv
17 03:00hrs ET :1.4 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
18 06:18hrs ET :1.5 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
19 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
20 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
21 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
22 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
23 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
24 00:00hrs ET :0.0 mm 629.0 W/mВ 3.2 uv


Превалявания Общо
09.8 mm на 1
00.4 mm на 2
03.6 mm на 11
01.0 mm на 12
00.2 mm на 14
00.4 mm на 16
00.2 mm на 22