אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 14 days,9 hours,55 minutes,100%
זריחת השמש: 08:15
שקיעת השמש: 20:01
אור יום: 11:46
זריחת הירח: 20:17 (29/09/2023)
שקיעת הירח: 07:55 (29/09/2023)
ירח מלא
100% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
22/09/2023 21:32
22 ספטמבר 2023 19:32 UTC
29/09/2023 11:58
29 ספטמבר 2023 09:58 UTC
06/10/2023 15:48
6 אוקטובר 2023 13:48 UTC
14/10/2023 19:56
14 אוקטובר 2023 17:56 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
20/03/2023 22:25
20 מרץ 2023 21:25 UTC
21/06/2023 16:58
21 יוני 2023 14:58 UTC
23/09/2023 08:51
23 ספטמבר 2023 06:51 UTC
22/12/2023 04:28
22 דצמבר 2023 03:28 UTC


Posizione Sole


Prospetto eclittico

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display